Logo

RSS Print

Flygtningebørn- og unge

Egmont Fonden har 1. maj 2016 øremærket 30 mio. kroner, som frem mod 2018 skal gå til en særlig indsats for nytilkomne flygtningebørn. 

Danmark står midt i en historisk flygtningekrise. Antallet af børn, der kommer til landet som flygtninge er næsten tyvedoblet over de seneste seks år – fra 375 børn i 2009 til godt 7.500 i 2015.  

Mange af de børn, der har været på flugt, er ramt af en række alvorlige sociale, helbredsmæssige og læringsmæssige problemer. De er under stort psykisk pres, de mangler netværk og deres forældre har for en stor dels vedkommende svækkede forældrekompetencer. Derfor har Egmont Fonden fra maj 2016 øremærket 30 mio. kroner, som over de næste to år skal gå til en særlig indsats for nytilkomne flygtningebørn.


Egmont Fonden ønsker med sin investering at arbejde for to mål: 

  • At nytilkomne flygtningebørn- og familier får den nødvendige psykosociale støtte, så børnene kan trives så godt, som muligt. 

  • At nytilkomne flygtningebørn får den bedst mulige start i skolen og dagtilbuddet, så de både kan lære og trives. 

Det vil bero på en konkret, faglig vurdering, hvilke indsatser, der kan støttes under de to formål. 

Der øremærkes ikke bestemte beløb til de to formål. Fordeling af midlerne vil bero på en behovsvurdering og på en vurdering af de indkomne ansøgningers kvalitet.

Hent hele Egmont Fondens Handlingsplan for støtte til nytilkomne flygtningebørn her

Når du søger støtte fra Egmont Fonden, er der tre trin i processen: 

1) Tjek at initiativet ligger inden for Egmont Fondens Handlingsplan for støtte til nytilkomne flygtningebørn 
Det er vigtigt at indsatsen har til formål at sikre, at nytilkomne flygtningebørn og –familier får den nødvendige psykosociale støtte, så børnene kan trives så godt som muligt og/eller sikrer, at nytilkomne flygtningebørn får den bedst mulige start i skolen og dagtilbuddet, så de både kan lære og trives.

2) Send os en forespørgsel
Send os gerne i første omgang en forespørgselmail@egmontfonden.dk, hvor idéen  kort beskrives. Så tager vi stilling til, om det er relevant, at du sender os en egentlig ansøgning med en gennemarbejdet projektbeskrivelse.

3) Send os en ansøgning
Når du har sendt os en forespørgsel og har hørt fra os, kan du sende din gennemarbejdede ansøgning per mail eller post (se ansøgningsskema på www.egmontfonden.dk).Vi har ingen deadlines og behandler løbende forespørgsler og ansøgninger.