Logo

RSS Print

En Håndsrækning

Siden 1920 har Egmont Fonden givet en håndsrækning til nogle af dem, som har det allersværest i vores samfund. I dag støtter vi børn og unge, som er økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt udsatte. 

  • Fotograf: Christian Als

    Fotograf: Christian Als

Egmont Fonden har afsat 50 mio. kr. til En Håndsrækning i perioden 2017-2021 til udsatte børn og deres familier. Pengene skal gå til akut økonomisk hjælp til de børn og familier, der har allermest brug for det. 

Håndsrækningen til børn og unge kan fx være støtte til fritidsaktiviteter, ferielejr, julehjælp eller andet, der styrker muligheden for at leve et normalt børne- eller ungdomsliv. 

Egmont Fonden uddeler ikke længere selv denne støtte. I stedet uddeles den via tre danske og en norsk organisation, som er i tæt kontakt med de børn og unge, som har behov for støtten:

De fire organisationer sørger for, at håndsrækningen fra Egmont Fonden følges op af mere langsigtet hjælp, fx rådgivning, terapi eller sociale aktiviteter for børnene og deres familier.

 

Hvem kan søge?

Man kan ikke søge Egmont Fonden direkte om denne støtte.

Det er de fire organisationer, som vurderer, hvilken type håndsrækning det enkelte barn, den unge eller familien har behov for. Overordnet gælder, at børnene og familierne kan få en håndsrækning, hvis familien eller barnet er udsat for særlige sociale, læringsmæssige eller sundhedsmæssige belastninger.

Støttede partnere

Modtager

Indsats

Beskrivelse

Projektperiode

Støttebeløb

Mødrehjælpen Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx akut støtte i krisesituation eller feriestøtte til sårbare børn, unge og familier. 2013 - 2016 8.350.000 kr.
Røde Kors i Danmark Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx fritidsaktiviteter, højtider eller julehjælp til sårbare børn, unge og familier. Herunder støtte til flygtningebørn og -familier samt unge uledsagede flygtninge op til 23 år.  2013 - 2016 10.400.000 kr.
LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Håndsrækning til familier på krisecenter Direkte støtte til etablering efter ophold på krisecenter i form af møbler/basalt indbo, fritidsaktiviteter, uddannelse, eller feriestøtte til familier på krisecenter. 2013 - 2016 8.750.000 kr.
Børnehjælpsdagen Håndsrækning til anbragte børn og unge
Direkte støtte i form af computer eller opfyldelse af en drøm til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. 2013 - 2016 5.800.000 kr.
Norske Kvinners Sanitetsforening Håndsrækning til sårbare børn i Norge Direkte støtte i form af bl.a. oplevelser eller sociale aktiviteter til såbare børn og unge. 2013 - 2016 4.000.000 kr.