Logo

RSS Print

Anbringelse uden for hjemmet

Anbragte børn og unge er en særdeles sårbar gruppe. Mange går gennem en barndom præget af svigt, misbrug, vold, psykisk sårbarhed og forældres misbrug. 

  • Fotograf: Joachim Adrian

    Fotograf: Joachim Adrian

De mest udsatte børn

Anbragte børn kommer ofte fra ressourcesvage familier, hvor de har taget meget ansvar. De er blandt de mest udsatte børn, og for nogle er barndommen præget af vold, overgreb, psykisk sårbarhed og misbrug. De klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Det skyldes bl.a., at fokus på at udvikle de anbragte børns faglige kompetencer bliver skubbet i baggrunden gennem deres opvækst.

Egmont Fonden: Barnets perspektiv

Aktiv inddragelse af det anbragte barn er et kerneelement i Egmont Fondens indsats. Med Egmont Fondens støtte har børnene haft afgørende indflydelse på arkitektur, indretning og opbygning af et helt nyt børnehjem i Kerteminde. I Videnscenter for Familiepleje har vi støttet en indsats for at knytte anbragte teenagere tæt til deres plejefamilier. Et element heri er en bog skrevet af anbragte børn til andre anbragte børn med gode råd, historier og erfaringer. Alle børn i familiepleje i hele landet har fået bogen.

Egmont Fondens støtte har også sikret større viden. Vi har støttet SFI's analyse af børn og unges livskriser, der også kortlægger forholdene for anbragte børn og unge. Vi har også selv gennemført en omfattende analyse af anbragte børns læring og konsekvenserne af dette for deres uddannelse og livsindkomst. På den baggrund har Egmont Fonden iværksat signaturprojektet Lær for Livet, der sikrer omsorgsfuld læring til anbragte børn.

Rapport om anbragte børns læring

Du kan her læse den rapport om anbragte børns læring, som danner grundlag for Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet. Analysen er udarbejdet af Egmont Fonden. 

Du kan se samlet oversigt over støttede projekter her