Logo

RSS Print

Fængsling af en forælder

Fængsling af forældre kan betyde, at barnet tager skade, både psykisk og socialt. Børn, der oplever at have en forælder i fængsel, er meget sårbare og oplever ofte stigmatisering og skam, lige som de ofte klarer sig dårligt i skolen og har store sociale vanskeligheder.

  • Foto: Colourbox

    Foto: Colourbox

Skjulte ofre

Børn er skjulte ofre, når forældre får en fængselsdom. Både danske og internationale undersøgelser viser, at børn ofte belastes voldsomt, når de oplever, at en forælder fængsles. Hyppige reaktioner er skam, stigmatisering, vrede, depression samt negativ påvirkning af adfærd og skolegang.

Særligt ligger der en stor udfordring i at opretholde en meningsfuld relation mellem barnet og den fængslede forælder under afsoning. Det påvirker også børnene, hvis fængslingen sætter familierne i en økonomisk svær situation. På længere sigt har børn af fængslede forøget risiko for selv at begå kriminalitet, udvikle antisocial opførsel og få psykiske vanskeligheder.

Egmont Fonden: Større fokus på de oversete børn

Egmont Fonden støtter projekter, som kan styrke børn af fængslede og ruste dem til at håndtere den svære situation. Det kan være ved at styrke og opretholde en meningsfuld relation mellem barnet og dets fængslede forælder. Det kan også være via indsatser, som styrker den samlede familie i at håndtere hverdagen, mens den ene forælder er frihedsberøvet.

Egmont Fonden har med en bevilling til forskningsprojektet Når straffen rammer uskyldige bidraget til en epokegørende indsats, der har sat vilkårene for børn af indsatte på dagsordnen i både Kriminalforsorgen og samfundet generelt. Projektet har direkte medført opførelse af legeområder og familierum i flere fængsler, godnathistorieordninger og undervisning om børn til fængselspersonale.

Aktuelt støtter vi SFI's undersøgelse Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede, der undersøger det støttebehov, der opstår hos barnet, når en forælder fængsles. Resultaterne af undersøgelsen kommer i starten af 2016.

Du kan se en samlet oversigt over støttede projekter her.