Logo

RSS Print

Vold

Hvert år udsættes 19.000 børn for vold i hjemmet. Volden udøves mod dem selv eller mod et andet familiemedlem. Mange af disse børn er påvirket af volden i en grad, så det skader deres læringsmæssige, sociale og psykiske udvikling.

  • Fotograf: Joachim Adrian

    Fotograf: Joachim Adrian

Vold i nære relationer

Et barn, der udsættes for vold mod sig selv eller et nært familiemedlem, er ekstremt sårbart. Det isolerer sig socialt og har svært ved at lege og være sammen med andre børn. Det har ofte vanskeligt ved at fungere i skolen og sidenhen på arbejdsmarkedet. Hvis barnets ene forælder er udsat for vold, er evnen til at drage omsorg for barnet ofte nedsat. En mor eller far, der er udsat for vold, har en markant højere risiko for depression, post-traumatisk stress og en række psykosomatiske lidelser. Dertil kommer, at barnets oplevelser med volden øger risikoen for, at det selv bliver voldsudøver, og voldens konsekvenser gentages.

Egmont Fonden: Tryghed og støtte

Egmont Fonden støtter projekter, der kan styrke de børn, der oplever vold i nære relationer. Dels ved at skabe fokus og øge viden på området, og dels ved at yde omsorg for de børn, der har vold tæt inde på livet. Egmont Fonden har både støttet udvikling af undervisningsmateriale om vold og givet midler til konkret rådgivning af de sårbare børn i målgruppen. Projekterne er forskellige, men har den fællesnævner at bringe voldsramte børn i fokus, sådan at vi trods den svære situation kan styrke deres muligheder for at få et godt liv.

Du kan se en samlet oversigt over støttede projekter her.