Logo

RSS Print

Skilsmisse

Hvert år oplever omkring 20.000 børn i Danmark, at deres forældre går fra hinanden. Skilsmisse er dermed en af de mest almindelige livskriser for danske børn.

  • Fotograf: Thomas Fredberg

    Fotograf: Thomas Fredberg

Skilsmisse - en livskrise for børn og unge

Egmont Fonden støtter initiativer, der skal hjælpe børn og unge, som er berørt af skilsmisse. Det gør vi, fordi vi ved, at forældrenes skilsmisse altid er en stor omvæltning for børnene og de unge. Omvæltningen bliver for nogle en decideret livskrise. Det gælder særligt for den gruppe af børn og unge, hvor forældrenes brud er konfliktfyldt. Forskningen viser, at de børn og unge, der bliver fanget i ofte langvarige forældrekonflikter om f.eks. bopæl- og samværsret er i særlig fare for at mistrives. 

Sådan støtter vi på området

Egmont Fonden har både støttet initiativer, der skal hjælpe til at forebygge konflikter og samlivsbrud, og initiativer, der skal afbøde konsekvenserne af forældrenes konflikt bl.a. i samarbejde med domstole og statsforvaltninger. Derudover har vi også støttet forskning, der skal indsamle mere viden om børn og unges støttebehov i forbindelse med skilsmisser. Børnenes behov er nemlig forskellige alt efter deres alder, og hvordan de oplever brudsituationen og den nye hverdag. I nogle tilfælde kommer de bedst gennem bruddet ved, at forældrene får hjælp. I andre tilfælde har de selv brug for støtte og vejledning.

Intet barn må føle sig alene

Fælles for de initiativer, Egmont Fonden støtter, er, at vores fokus altid er på barnets behov og på at afhjælpe de problemer, som børnene oplever i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Vores vision er, at intet barn føler sig alene med følgerne af forældrenes skilsmisse. For at nå dertil er det afgørende, at børnene bliver hørt, at flere forældre får større viden, og at flere voksne i netværket omkring barnet engagerer sig og får redskaber til at støtte barnet. Egmont Fonden har derfor bevilliget 50 millioner kroner til skilsmisseområdet for at skabe bedre vilkår for de børn og unge, hvis forældre er skilt.

Du kan se en samlet oversigt over støttede projekter her.