Logo

RSS Print

Sygdom og død

Hvert år får over 33.000 danske børn og unge døden tæt ind på livet. Når en familie rammes af livstruende sygdom, sætter det hele familien i en krisetilstand - hvad enten det er børn eller forældre, der bliver syge.

  • Fotograf: Christian Als

    Fotograf: Christian Als

Hele familien rammes

De voksne i familien bruger al deres energi og ressourcer på det syge familiemedlem, hvad enten det er en forælder eller et barn. Børnene og de unge bliver for en stor dels vedkommende alene med deres følelser og får pludselig et ekstra stort ansvar og flere dagligdagsforpligtelser. Hvis det syge familiemedlem dør, fortsætter ensomheden, som nu kombineres med en følelse af tab og savn. Ud over den traumatiserende oplevelse, der ligger i at miste en forælder, viser dansk forskning, at det at leve sammen med en alvorligt syg forælder i sig selv er en traumatiserende oplevelse – også selv om den alvorligt syge forælder kommer sig igen.

Egmont Fonden: Støtte i en svær tid

Egmont Fondens indsats sætter fokus på de mange svære omstændigheder, der er, når en forælder, et barn eller en ung rammes af livstruende sygdom. Egmont Fonden har bl.a. etableret og i knap 20 år støttet den psykologiske rådgivning Løvehjerte. Løvehjerte, der nu er en del af Børn, Unge & Sorg, tilbyder gratis psykologisk rådgivning til børn og unge, hvis forældre eller søskende er ramt af livstruende sygdom eller dødsfald. At imødekomme det enkelte barn med forståelse og at yde hjælp til at takle sårbarheden er uvurderligt, og det kan hjælpe barnet videre. Med støtte til oprettelsen af Ungdomsmedicinsk Videnscenter og Ungecaféen HR BERG sætter Egmont Fonden også fokus på, hvad det vil sige at være ung på et hospital og støtter indsatser, der styrker den unge i at skabe et godt liv for sig selv, både under og efter sygdommen. I Norge støtter Egmont Fonden det internationalt anerkendte Senter for Krisepsykologi, som blandt andet har spillet en central rolle i at støtte ofrene for terrorhandlingerne på Utøya i 2011.

Du kan se en samlet oversigt over støttede projekter her.