Logo

RSS Print

Omsorg

Egmont Fonden har to indsatsområder: omsorg og læring. Her kan du læse  om de fem livskriser, som er fokusområder under omsorg.

  • Foto: Egmont

    Foto: Egmont

I Egmont Fonden støtter vi indsatser for og med børn og unge. Vi støtter alle børn og unge, men vi har et særligt fokus på sårbare børn og unge.

Egmont Fonden støtter primært i Danmark. Vi støtter også i Norge på områder, hvor vi har en særlig kompetence og kan skabe synergi mellem indsatserne i de to lande. 

Omsorg: Evnen til at håndtere livskriser

Vi støtter indsatser, der styrker børn og unge i at håndtere konsekvenserne af livskriser. Vores fokusområder er:

Vil du gerne søge?

Alle kan søge om støtte til indsatser for børn og unge. De fleste midler uddeles til organisationer, foreninger, offentlige institutioner eller forskningsinstitutioner.

Egmont Fonden støtter nytænkning og metodeudvikling, og vi støtter udbredelse af indsatser, der har vist, at de har effekt. Vi støtter ny viden. Vi støtter indsatser, hvor børnene og de unge er aktive, deltagende og medbestemmende. Vi støtter informationsmaterialer og læremidler, især når det er en del af en større indsats. Vi støtter også forskning, men kun i begrænset omfang og kun, når den er stærkt knyttet til praksis.

Egmont Fonden støtter indsatser i Danmark og Norge. 

Læs mere her om, hvordan du søger.